Upravno vijeće

Upravno vijeća Doma ima 5 članova.

ČLANOVI:

1. Anamarija Mrijašević, predsjednica
2. Ivana Vuić, zamjenica predsjednice
3. Valentino Valent, član
4. Ivana Ivša, član
5. Marija Grbeša, član
 

SJEDNICE:

Sjednice Upravnog vijeća održavaju se u sjedištu Doma, najmanje jednom u tri mjeseca. Na sjednicama se razmatra godišnji plan i program rada, financijski plan, izvještaj o izvršenju financijskog plana, analizira financijsko poslovanje i druga važna pitanja za funkcioniranje Doma.

NOVI SAZIV

pdf.gif19. sjednica Upravnog vijeća (održana 28.01.2020.)
 

pdf.gif18. sjednica Upravnog vijeća (održana 10.12.2019.)
 

pdf.gif

17. sjednica Upravnog vijeća (održana 2.9.2019.)
 

pdf.gif

16. sjednica Upravnog vijeća (održana 29.5.2019.)
 

pdf.gif

15. sjednica Upravnog vijeća (održana 28.2.2019.)
 

pdf.gif

 
 

pdf.gif13. sjednica Upravnog vijeća (održana 7.11.2018.)
 

pdf.gif12. sjednica Upravnog vijeća (održana 19.09.2018.)
 

pdf.gif

11. sjednica Upravnog vijeća (održana 27.06.2018.)
 

pdf.gif

10. sjednica Upravnog vijeća (održana 25.04.2018.)
 

pdf.gif

9. sjednica Upravnog vijeća (održana 27.02.2018.)
 

pdf.gif

8. sjednica Upravnog vijeća (održana 30.01.2018.)
 

pdf.gif

7. sjednica Upravnog vijeća (održana 11.12.2017.)
 

pdf.gif

6. sjednica Upravnog vijeća (održana 27.10.2017.)
 

pdf.gif

5. sjednica Upravnog vijeća (održana 12.09.2017.)
 

pdf.gif

4. sjednica Upravnog vijeća (održana 11.08.2017.)
 

pdf.gif

3. sjednica Upravnog vijeća (održana 26.06.2017.)
 

pdf.gif

2. sjednica Upravnog vijeća (održana 13.06.2017.)
 

pdf.gif

1. sjednica Upravnog vijeća (održana 05.06.2017.)

 


pdf.gif

28. sjednica Upravnog vijeća (održana 27.02.2017.)
 

pdf.gif

27. sjednica Upravnog vijeća (održana 30.01.2017.)
 

pdf.gif

26. sjednica Upravnog vijeća (održana 19.12.2016.)
 

pdf.gif

25. sjednica Upravnog vijeća (održana 14.11.2016.)
 

pdf.gif

24. sjednica Upravnog vijeća (održana 27.09.2016.)
 

pdf.gif

23. sjednica Upravnog vijeća (održana 16.06.2016.)
 

pdf.gif

22. sjednica Upravnog vijeća (održana 29.02.2016.)
 

pdf.gif

21. sjednica Upravnog vijeća (održana 29.01.2016.)
 

pdf.gif

20. sjednica Upravnog vijeća (održana 29.12.2015.)
 

pdf.gif

19. sjednica Upravnog vijeća (održana 09.12.2015.)
 

pdf.gif

18. sjednica Upravnog vijeća (održana 08.09.2015.)
 

pdf.gif

17. sjednica Upravnog vijeća (održana 21.05.2015.)
 

pdf.gif

16. sjednica Upravnog vijeća (održana 23.02.2015.)
 

pdf.gif 15. sjednica Upravnog vijeća (održana 30.01.2015.)
 

Informacije

  • OIB: 53841043771
    MB: 080441911
  • HR5424020061100655825
  • kod Erste banke

Kontakt

Vladka Mačeka 28,
44250 Petrinja (lokacija)
Telefon: 044/813-728
Fax: 044/815-344
ravnateljica(a)dpbo-petrinja.hr

Zaštita osobnih podataka

Službena osoba za zaštitu osobnih podataka:
Aministrativna referentica
e-mail: uprava(a)dpbo-petrinja.hr
tel. 044/813 728 mob. 091/9397050