radna mjesta baner

2023. godina

28.3.2023.

Odluka o izboru kandidata - čistačica

Odluka o izboru kandidata - medicinska sestra

10.3.2023.

Na temelju članka 31. Statuta, članka 6. Pravilnika o radu Doma za psihički bolesne odrasle osobe Petrinja, članka 16. Kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi (Narodne novine broj 61/18, 3/19) i na temelju dobivenih suglasnosti Upravnog vijeća Doma za psihički bolesne odrasle osobe Petrinja URBROJ: 2176-
126-226/23 i URBROJ: 2176-126-2068/22, ravnateljica raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto:
1. medicinska sestra/medicinski tehničar - 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme, uz probni rad od 6 mjeseci
2. čistač/čistačica – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme, uz probni rad od 6 mjeseci

7.3.2023.

Odluka o izboru kandidata - financijsko-računovodstveni referent/referentica

3.3.2023.

OBAVIJEST o vremenu održavanja pisanog testiranja i intervjua - inancijsko-računovodstveni referent/referentica - 1 izvršitelj/ica

17.2.2023.

Na temelju članka 31. Statuta, članka 6. Pravilnika o radu Doma za psihički bolesne odrasle osobe Petrinja, članka 16. Kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi (Narodne novine broj 61/18, 3/19) i na temelju dobivene suglasnosti Sisačko-moslavačke županije, KLASA: 550-05/22-01/05, URBROJ: 2176-02-22-3 od 19. rujna 2022. godine, povezano s javnim natječajem URBROJ: 2176-126-1879/22 od 2. prosinca 2022. godine, obustavljenim Odlukom URBROJ: 2176-126-2095/22 od 29. prosinca 2022. godine, te povezano s ponovljenim javnim natječajem URBROJ: 2176-126-40/23 od 11. siječnja 2023. godine, obustavljenim Odlukom URBROJ: 2176-126-173/23 od 13. veljače 2023. godine, ravnateljica raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
za radno mjesto: financijsko-računovodstveni referent/referentica - 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme

13.2.2023.

Odluka o neizboru kandidata prijavljenih na natječaj za radno mjesto financijsko-računovodstveni referent

6.2.2023.

OBAVIJEST o vremenu održavanja pisanog testiranja i intervjua - financijsko-računovodstveni referent/referentica - 1 izvršitelj/ica

13.1.2023.

Na temelju članka 31. Statuta, članka 6. Pravilnika o radu Doma za psihički bolesne odrasle osobe Petrinja, članka 16. Kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi (Narodne novine broj 61/18, 3/19) i na temelju dobivene suglasnosti Sisačko-moslavačke županije, KLASA: 550-05/22-01/05, URBROJ: 2176-02-22-3 od 19. rujna 2022. godine, povezano s javnim natječajem URBROJ: 2176-126-1879/22 od 2. prosinca 2022. godine, te obustavljenim Odlukom URBROJ: 2176-126-2095/22 od 29. prosinca 2022. godine, ravnateljica ponovno raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
za radno mjesto: financijsko-računovodstveni referent/referentica - 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme

 

2022. godina

29.12.2022.

Odluka o neizboru kandidata prijavljenih na natječaj za radno mjesto financijsko-računovodstveni referent

28.12.2022.

Obavijest o vremenu održavanja pisanog testiranja i intervjua (za natječaj za radno mjesto financijsko-računovodstveni referent/referentica)

7.12.2022.

Na temelju članka 31. Statuta, članka 6. Pravilnika o radu Doma za psihički bolesne odrasle osobe Petrinja, članka 16. Kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi (Narodne novine broj 61/18, 3/19) i na temelju dobivene suglasnosti Sisačko-moslavačke županije, KLASA: 550-05/22-01/05, URBROJ: 2176-02-22-3 od 19. rujna 2022. godine, ravnateljica raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
za radno mjesto financijsko-računovodstveni referent/referentica - 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme

19.9.2022.

ODLUKA O IZBORU KANDIDATA

ravnatelj/ica

Odluka o imenovanju

2.9.2022.

Na temelju članka 40. i 41. Zakona o ustanovama (Narodne novine broj 76/93, 29/97, 46/99, 35/08 i 127/19) i članka 204., 205. i 206. Zakona o socijalnoj skrbi (Narodne novine broj 18/22 i 46/22), na temelju odluke od 29.08.2022. godine Upravno vijeće raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Doma za psihički bolesne odrasle osobe Petrinja

12.4.2022.

ODLUKE O IZBORU KANDIDATA

1. medicinska sestra/medicinski tehničar

2. njegovatelj/njegovateljica

23.3.2022.

Na temelju članka 31. Statuta, članka 6. Pravilnika o radu Doma za psihički bolesne odrasle osobe Petrinja, članka 16. Kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi i na temelju dobivene suglasnosti Sisačko-moslavačke županije vršiteljica dužnosti ravnatelja raspisuje

NATJEČAJza radna mjesta:

1. medicinska sestra/medicinski tehničar - 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme, uz probni
rad od 3 mjeseca

2. njegovatelj/njegovateljica – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme, uz probni rad od 3 mjeseca

Na sjednici održanoj 15.09.2021. Upravno vijeće Doma za psihički bolesne odrasle osobe Petrinja donijelo je slijedeće odluke:


2021. godina

25.8.2021.

Na temelju odluke od 18.08.2021. godine Upravno vijeće Doma za psihički bolesne odrasle osobe Petrinja raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
za izbor i imenovanje ravnatelja/-ice Doma za psihički bolesne odrasle osobe Petrinja


2020. godina

29.9.2020.

Na temelju članka 31. Statuta i članka 6. Pravilnika o radu Doma za psihički bolesne odrasle osobe Petrinja, raspisuje se

NATJEČAJ
za radno mjesto:
medicinska sestra/medicinski tehničar – 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme, zamjena za vrijeme dužeg bolovanja

Moguće zapošljavanje umirovljenika /umirovljenice, s punim radnim vremenom


31.8.2020.

Na temelju članka 31. Statuta i članka 6. Pravilnika o radu Doma za psihički bolesne odrasle osobe Petrinja, raspisuje se

NATJEČAJ

za radno mjesto:
medicinska sestra/medicinski tehničar – 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme, zamjena za vrijeme dužeg bolovanja

Moguće zapošljavanje umirovljenika /umirovljenice, s punim radnim vremenom


9.7.2020.

Na temelju članka 31. Statuta i članka 6. Pravilnika o radu Doma za psihički bolesne odrasle osobe Petrinja, raspisuje se

NATJEČAJ

za radno mjesto:
medicinska sestra/medicinski tehničar – 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme, zamjena za vrijeme dužeg bolovanja

Moguće zapošljavanje umirovljenika /umirovljenice, s punim radnim vremenom


30.6.2020.

Na temelju članka 31. Statuta i članka 6. Pravilnika o radu Doma za psihički bolesne odrasle osobe Petrinja, raspisuje se

NATJEČAJ

za radno mjesto:
medicinska sestra/medicinski tehničar – 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme, zamjena za vrijeme dužeg bolovanja


27.12.2019.

Na temelju članka 31. Statuta i članka 6. Pravilnika o radu Doma za psihički bolesne odrasle osobe Petrinja, raspisuje se

NATJEČAJ
za radno mjesto:
- fizioterapeut/fizioterapeutkinja – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme uz probni rad od 3 mjeseca


4.7.2019.

Na temelju članka 31. Statuta i članka 6. Pravilnika o radu Doma za psihički bolesne odrasle osobe Petrinja, raspisuje se

NATJEČAJ
za radno mjesto:
- ekonom-vozač/vozačica- 1 izvršitelj/izvršiteljica na neodređeno vrijeme, uz probni rad od 3 mjeseca


14.6.2019.

Na temelju članka 31. Statuta i članka 6. Pravilnika o radu Doma za psihički bolesne odrasle osobe Petrinja, raspisuje se

NATJEČAJ
za radno mjesto:
rehabilitator/rehabilitatorica- 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme uz probni rad od 3 mjeseca


5.6.2019.

Na temelju članka 31. Statuta i članka 6. Pravilnika o radu Doma za psihički bolesne odrasle osobe Petrinja, raspisuje se

NATJEČAJ
za radno mjesto:
fizioterapeut/fizioterapeutica – 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme (zamjena za vrijeme roditeljskog dopusta)

 


3.4.2019.

Na temelju članka 31. Statuta i članka 6. Pravilnika o radu Doma za psihički bolesne odrasle osobe Petrinja, raspisuje se

NATJEČAJ
za radno mjesto:
socijalni radnik/radnica- 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme, zamjena za vrijeme dopusta za njegu djeteta u trajanju od 1 godine
(mogućnost zapošljavanja umirovljenika/umirovljenice)


21.1.2019.

Na temelju članka 31. Statuta i članka 6. Pravilnika o radu Doma za psihički bolesne odrasle osobe Petrinja, raspisuje se

NATJEČAJ
za radno mjesto:
- socijalni radnik/radnica- 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme, zamjena za vrijeme dužeg bolovanja i rodiljnog dopusta
(mogućnost zapošljavanja umirovljenika/umirovljenice)

 


18.1.2019.

Na temelju članka 6. Pravilnika o radu Doma za psihički bolesne odrasle osobe Petrinja, raspisuje se

NATJEČAJ
za radno mjesto:
- servirke (M/Ž)- 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme uz probni rad od 3 mjeseca

 


1.10.2018.

Na temelju članka 31. Statuta i članka 6. Pravilnika o radu Doma za psihički bolesne odrasle osobe Petrinja, raspisuje se

NATJEČAJ
za radno mjesto:
- radni terapeut/terapeutkinja-1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme, zamjena za vrijeme dužeg bolovanja i rodiljnog dopusta

 


18.4.2018.

Na temelju članka 6. Pravilnika o radu Doma za psihički bolesne odrasle osobe Petrinja, raspisuje se

NATJEČAJ
za radno mjesto:
- animator/animatorica za rad u voćnjaku- 5 izvršitelja/ica na određeno vrijeme od 6 mjeseci (PROGRAM JAVNOG RADA)

 


10.1.2018.

Na temelju članka 6. Pravilnika o radu Doma za psihički bolesne odrasle osobe Petrinja, raspisuje se

NATJEČAJ
za radno mjesto:
- čistač/čistačica- 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme uz probni rad od 3 mjeseca, mogućnost zapošljavanja osobe s invaliditetom


15.11.2017.

Na temelju članka 31. Statuta i članka 6. Pravilnika o radu Doma za psihički bolesne odrasle osobe Petrinja, raspisuje se

NATJEČAJ
za radno mjesto:
socijalni radnik/radnica- 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme, zamjena za vrijeme dužeg bolovanja i rodiljnog dopusta


6.9.2017.

Na temelju članka 31. Statuta i članka 6. Pravilnika o radu Doma za psihički bolesne odrasle osobe Petrinja, raspisuje se

NATJEČAJ
za radno mjesto:
1./ kućni majstor-kotlovničar/kotlovničarka- 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme, uz probni rad od 3 mjeseca
2./ njegovatelj/ njegovateljica-1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme, uz probni rad od 3 mjeseca


23.08.2017.

Na temelju članaka 40. i 41. Zakona o ustanovama (NN br. 76/93, 29/97, 47/99, 35/08) i članaka 153. 154. i 155. Zakona o socijalnoj skrbi (NN br. 157/13) te članka 25. Statuta Doma za psihički bolesne odrasle osobe Petrinja, na temelju odluke od 11. 08. 2017. godine Upravno vijeće raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
za izbor i imenovanje ravnatelja/ravnateljice Doma za psihički bolesne odrasle osobe Petrinja na mandat od 4 godine


 

11.08.2017.

Na temelju članka 6. Pravilnika o radu Doma za psihički bolesne odrasle osobe Petrinja, raspisuje se

NATJEČAJ
za radno mjesto:

čistač/čistačica- 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme uz probni rad od 3 mjeseca


19.04.2017.

Na temelju članka 6. Pravilnika o radu Doma za psihički bolesne odrasle osobe Petrinja, raspisuje se

NATJEČAJ
za radno mjesto:

asistent/asistentica teže pokretnim korisnicima- 4 izvršitelja/ice na određeno vrijeme od 6 mjeseci (PROGRAM JAVNOG RADA)


19.04.2017.

Na temelju članka 6. Pravilnika o radu Doma za psihički bolesne odrasle osobe Petrinja, raspisuje se

NATJEČAJ
za radno mjesto:

animator/animatorica za društvene i tjelesne aktivnosti korisnika- 2 izvršitelja/ice na određeno vrijeme od 6 mjeseci (PROGRAM JAVNOG RADA)

07.06.2016.

Na temelju članka 31. Statuta i članka 6. Pravilnika o radu Doma za psihički bolesne odrasle osobe Petrinja, raspisuje se

NATJEČAJ
za radno mjesto:

medicinska sestra/medicinski tehničar- 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme

30.03.2016.

Na temelju članka 31. Statuta i članka 6. Pravilnika o radu Doma za psihički bolesne odrasle osobe Petrinja, raspisuje se

NATJEČAJ
za radno mjesto:

socijalni radnik/radnica- 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme

16.12.2015.

Na temelju članka 31. Statuta i članka 6. Pravilnika o radu Doma za psihički bolesne odrasle osobe Petrinja, raspisuje se

NATJEČAJ
za radno mjesto:

socijalni radnik/radnica- 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme, uz probni rad od 3 mjeseca
 

21.09.2015.

Na temelju članka 6. Pravilnika o radu Doma za psihički bolesne odrasle osobe Petrinja, raspisuje se

NATJEČAJ
za radno mjesto:

1. animator/animatorica za društvene i tjelesne aktivnosti korisnika- 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme od 6 mjeseci (PROGRAM JAVNIH RADOVA „RADOM ZA ZAJEDNICU I SEBE“)
2. osobni asistent teško pokretnim korisnicima- 2 izvršitelja/ice na određeno vrijeme od 6 mjeseci (PROGRAM JAVNIH RADOVA „RADOM ZA ZAJEDNICU I SEBE“)

 

02.10.2014.

JAVNI POZIV za prijem na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa 
- fizioterapeuta/fizioterapeutice – 1 izvršitelj/izvršiteljica na određeno vrijeme (12 mjeseci)