Međunarodni dan medicinskih sestara

12. svibnja obilježava se Međunarodni dan sestrinstva. Medicinske sestre i tehničari u našem domu nositelji su zdravstvene njege na čelu sa glavnom sestrom Marijom Grbešom. Budući da skrbimo o osobama s dugotrajnim i progresivnim mentalnim oštećenjima te nemamo liječnika zaposlenog u domu, njihov je posao vrlo specifičan i zahtjevan.
Hvala našim sestrama na svakodnevnom radu s našim korisnicima, vidimo i prepoznajemo Vaš radi za koji, osim znanja i stručnosti, treba imati veliku razinu empatije i razumijevanja specifične populacije o kojoj brinemo.
Njihov dan čestitamo i svim medicinskim tehničarima i sestrama s kojima svakodnevno surađujemo u brizi za zdravstveno stanje naših korisnika.
Hvala Vam na svemu.