dom pročelje

RIJEČ RAVNATELJICE

Dom za odrasle osobe Petrinja, samostalna je ustanova socijalne skrbi od 1. lipnja 2013. godine čiji je osnivač Sisačko-moslavačka županija.
U sklopu stalnog smještaja pruža usluge stanovanja, prehrane, održavanja osobne higijene, brige o zdravlju, njege, radne aktivnosti, psihosocijalne rehabilitacije i korištenja slobodnog vremena
 
Dom je do razorna potresa 29. prosinca 2020. g. koji je zadesio područje Sisačko-moslavačke županije pružao smještaj za 96 korisnika u svome sjedištu na adresi Vladka Mačeka 28 u Petrinji. Usluga je uključivala adekvatan tretman i osiguranu zdravstvenu skrb, fizikalnu terapiju te radne i društvene aktivnosti putem radne terapije. U prizemlju Doma bili su smješteni teže pokretni i nepokretni korisnici, na I. katu pokretni korisnici, a Dom je bio okružen ograđenim zelenim površinama i cvijećem te je omogućavao duži boravak na otvorenom i šetnje.

Nakon razorna potresa, uz herojski pothvat djelatnika Doma svi korisnici koji su u tome trenutku bili u zgradi Doma sigurno su i neozlijeđeno evakuirani. Djelatnici Doma u istom su trenu, u izvanrednim i stresnim uvjetima, zbrinuli korisnike na način da su ih ugrijali, dali im obrok, terapiju, javljali obiteljima da su njihovi najbliži dobro te organizirali evakuacijski prijevoz korisnika. I u danima nakon potresa svi djelatnici uključili su se u daljnje zbrinjavanje naših korisnika, svatko u svome djelokrugu rada.

Zgrada Doma na adresi V. Mačeka 28 u Petrinji dobila je tzv. crvenu oznaku te su već pokrenuti određeni postupci potrebni za obnovu iste.

Dom za psihički bolesne odrasle osobe Petrinja dobio je na korištenje poslovne prostore NPB „Dr. Ivan Barbot“ Popovača na adresi Ravnik 2, Popovača na čemu im se ovim putem zahvaljujemo kao i na izuzetnoj suradnji i pomoći koju su nam pružili kada je bilo najpotrebnije, tog 29. prosinca 2020. godine. Na adresi Ravnik 2 u Popovači, Dom je nastavio obavljati svoju djelatnost sa svim gore navedenim uslugama i kapacitetom za smještaj 79 korisnika.

Ovim putem, želim se zahvaliti Upravnom vijeću na ukazanom povjerenju te poručiti da posao vršiteljice dužnosti ravnatelja preuzimam s velikim osjećajem odgovornosti, dužnosti i časti te željom da našim korisnicima koji su nam povjereni na skrb poboljšamo kvalitetu života jer su kao osobe s psihičkim poteškoćama vrlo često stavljeni na marginu društva.

Zahvaljujem se djelatnicima Doma na svemu što su činili u kriznoj situaciji nakon potresa i prilagodbi na rad u privremenim prostorima te pozivam na daljnje zajedništvo, slogu i rad koji smo već pokazali, a prijeko je potreban s obzirom na izazove s kojima se susrećemo.

Jedna poslovica kaže: „Ako želiš ići brzo, idi sam. Ako želiš ići daleko, idi zajedno.“

Stoga krenimo zajedno u izazove koji su pred nama.

 

ravnateljica petranovic

Ravnateljica: Marija Petranović, mag.psych.
E-mail: