Kao i svake godine korisnike Doma obradovao je dolazak svetog Nikole. Darovi su bili skromni, ali ih je sveti Nikola korisnicima poklonio od srca te je uspio izmamiti osmjeh na njihova lica. Starijim i nemoćnijim korisnicima, sv. Nikola je odnio darove u njihove sobe .