06. i 07. listopada 2015. održana je tradicionalna domska kestenijada.

Korisnici su uz podršku stručnog osoblja sudjelovali u pripremi drva za potpalu i održavanje vatre. Na toplom jesenskom suncu proveli su poslijepodne uživajući u slatkim kestenima sa Hrastovačke gore.