U četvrtak, 16. i petak 17. lidstopada održana je Kestenijada u Domu, na zadovoljstvo korisnika i djelatnika Doma. Korisnici su sudjelovali u pripremi drva za potpalu i održavanju vatre.

Ispekli su 30 kg ukusnog kestenja sa Hrastovačke gore uz pomoć servirke Jelke i terapeuta Franje i Zdenka. U dobrom raspoloženju i boravak u dvorištu, proveli su cijelo poslijepodne.