Zamjenici županice Zdenko Vahovec i Ivan Nekvapil sa suradnicima u ponedjeljak, u petrinjskom Domu za psihički bolesne odrasle osobe (Vlatka Mačeka 28, Petrinja), 2. lipnja 2014. godine, s početkom u 14.00 sati, nazočit će svečanosti obilježbe godišnjice osnutka Doma za psihički bolesne odrasle osobe u Petrinji.