Posjet studenata Medicinskog fakulteta

Dana 13. ožujka 2022. naš Dom posjetili su studenti Medicinskog fakulteta u Zagrebu. Uz koordinaciju doc. dr.sc. Aleksandra Džakule i dr. med. Dorja Vočanec sa SNZ „Andrija Štampar“, studenti su prikupili donacije za naše korisnike u vidu higijenskih potrepština i odjeće.
Zanimao ih je ustroj i način rada naše Ustanove te su imali prilike podružiti se i razgovarati s našim korisnicima. Susret je osobito razveselio naše korisnike koji su imali puno pitanja za studente te su ih rado obradovali pjesmom i recitacijama.

Susret je održan uz pridržavanje svih važećih epidemioloških mjera.